کارگاه مکانیک خودرو

سوالات سبم کشی وعیب یابی مدارات الکتریکیخودرو

نام ونام خانوادگی :

تعداد سوالات :90

کد سوال :

نام مربی :محمدرضاقلندری

بارم هر سوال :

زمان آزمون :

1-یک باطری سربی شارژشده رنگ صفحه های مثبت آن ..................  وصفحه های منفی آن .................... است ؟

الف) خاکستری تیره - سفید                            ب)   خاکستری -  قهوه ای تیره       

ج) قهوه ای تیره -  خاکستری تیره                    د)  سیاه قهوه ای تیره

2- در یک باطری 19 پلیت ، تعداد پلیت های مثبت چند تا می باشد ؟

الف) 11 پلیت            ب) 10 پلیت               ج) 9 پلیت               د) 8 پلیت

3- الکترولیت باطری با نسبت حجمی ................ است .

الف) 73% آب مقطر و 27% آب اسید            ب)73% آب مقطر و 37% اسید         

 ج) 63% آب مقطر و 37% اسید                   د) 64% آب مقطر و 34% اسید

4- برق اصلی پمپ بنزین برقی از ................. تامین می شود .

الف) برق مستقیم باطری        ب) سوکت عیب یابی         ج) رله دوبل        د) کول دوبل

5- کدام یک از موارد زیر توسط آفتامات یک ژنراتور جریان مستقیم انجام نمی شود ؟

الف) نوسانات ژنراتور را کنترل می نماید                                                  ب) مقاومت ژنراتور را کنترل می کند               

ج) قطع جریان برق از باطری به طرف دینام در زمان خاموشی موتور                د) جریان برق متناوب تولیدی را یکسو می کند                 

6- وظیفه ی یکسوسازی برق در دینام معمولی و آلترناتور به ترتیب به عهده ی کدام است ؟     

 الف)ذغال و دیود                     ب) ذغال و کلکتور                  ج) ذغال ، کلکتور و دیود                د) کلکتور و دیود  

7- حداکثر ولتاژ تولیدی دینام 6 ولت .............. و حداکثر ولتاژ تولیدی دینام 12 ولت ............... می باشد .

الف) 7 و 13 ولت           ب) 5/7 و 15 ولت           ج) 7 و 14 ولت           د)5/7 و 14 ولت                                     

8- در اتومبیل هایی که دینام آلترناتور دارند اگر سیم کابل مثبت و منفی باطری جا به جا نصب شود :

الف) باطری می ترکد         ب) دیودهای یکسو ساز می سوزند          ج) لامپ

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: مدار ,جریان ,باطری ,کدام ,چراغ ,موارد ,مشترک بوبین ,مصرف کننده ,جریان مستقیم ,قدرت مغناطیسی ,نشان دهنده ,حداکثر ولتاژ تولیدی ,برای تنظیم چراغهای
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاسخنامه :

1- ج                       

2-ج

3-الف

4-ج

5-د

6-د

7-ج

8-ب

9-ج

10-ب

11-ب                  

12-ب

13-د

14-ج

15-الف

16-ب

17-ج

18-ج     

19-ب

20-ج

21-ب

22-ب

23-ج

24-الف

25-ج

26-ب

27-ج

28-ب

29-ب

30-ب

31-د

32-د

33-ب

34-د

35-الف

36-د

37-ب

38-د

39-ب

40-ج

41-الف

42-ب

43-د

44-الف

45-ج

46-الف

47-د

48-ج

49-د

50-الف

51-الف

52-ب

53-ب

54-ب

55-ج

56-ج

57-الف

58-الف

59-د

60-ب

61-ب

62-ج

63-ب

64-ب

65-ب

66-ب

67-ب

68-ب

69-ب

70-ج

71-د

72-ج

73-الف

74-د

75-ج

76-ج

77-الف

78-ب

79-د

80-ب

81-د

82-د

83-د

84-ج

85-ب

86-د

87-ب

88-ج

89-ج

90-ب

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها